حدیث نیکان
61 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
كتاب‌های حديث شيعه منبعی بی‌‌پايان از موضوع‌های داستانی است كه هر كدام چراغ راهی برای بهتر زيستن هستند.«حديث نيكان» مجموعه داستان‌هايی است كه بر اساس روايات نوشته شده است و نگارنده در بيان و نگارش هيچ داستانی، از آنچه كه در حديث منقول بوده، تجاوز نكرده است. قالب داستان اين امكان را می‌دهد كه به صورت غير مستقيم و با تأثيرگذاری بيشتری پيام ناب اسلام دريافت شود.داستان‌هايی كه هر كدام زاويه‌ای از نور را به زندگی ما می‌تاباند تا راهی باشد، به سمت روشنايی. اغلب اين داستان‌ها يك بار پيشتر در روزنامه كيهان و ستون حديث نيكان به چاپ است. آسمان سبز، از بی نياز بخواهيد، پيشوای خردسال، جوانمرد، طوافت را رها كن و يار تنوری، عنوان چند داستان از مجموعه ۲۸ داستان اين كتاب است.